Görüşler

Ayhan Ozan YILMAZ

Biyomod, CEO

Biyomod olarak evde akıllı sağlık çözümleri üretiyoruz. Bu anlamda kurulan bu konsor- siyumun çok değerli çıktılar ortaya koyaca-

Selami ERDOĞAN

Breathall, CEO

Covid-19 ile mücadelede insan sağlığını koruyacak her türlü çabayı çok değerli görüyorum. Bu mücadelede birlikte çalışarak çok daha hızlı sonuçlar alıp, hayata geçireceğimize inanıyorum.