Daha Fazla Bilgi

Hakkımızda

MedInnovate Konsorsiyumu, teknogirişim firmaları, üniversiteler, sağlık hizmet sağlayıcıları, büyük ölçekli KOBİ ve Ar-Ge kuruluşlarının bir araya gelmesi ve yeteneklerini birleştirmesi ile oluşturulmuş olan, iş birlikleri ile rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürün aileleri geliştirerek milli ekonomik cari açığın azaltılmasını hedefleyen Ar-Ge ve Ürün Hızlandırma kuruluşudur. MedInnovate, aynı zamanda TEYDEB SAYEM 1. Faz kapsamında desteklenmeye hak kazanmış 25 konsorsiyumdan biri olarak, prototip aşamasına ulaşmış yenilikçi çözümlerin ürün ailesine entegre edilerek ürünleştirme, sertifikasyon, klinik değerlendirme, pilotlama ve kullanıcı doğrulama süreçlerinin kısa zamanda tamamlanarak ürüne dönüşüp ticarileşmesi yönünde, konsorsiyum katılımcılarının alt yapı ve yetkinliklerini sunarak yenilikçi teknogirişim firmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Sıkça Sorular Sorular

  • MedInnovate'nin kuruluş amacı nedir?

    Covid-19 kapsamında açığa çıkan fikirlerin, ar-ge faliyetletlerinin en hızlı ve yetkin şekilde hayata geçirilmesini sağlamaktır.

MedInnovate

Üyelerimiz